Verzekeringen Vermeulen bvba
Hoofdzetel & hoofdkantoor: Singelstraat 46, 3550 Heusden-Zolder     Bijkantoor: Hoogveld 21, 3990 Peer (Wijchmaal)
tel: 011 57 29 38     fax: 011 57 29 33   e-mail: info@vvvv.be
Verzekeringsmakelaar FSMA 045801A     RPR 0.471.814.037
ReneElke