Maatschappelijk verantwoord beleggen, hoe pak je dat aan?

 

Wie duurzaam belegt, streeft naast een financieel rendement ook een positief effect voor mens, milieu en maatschappij na. Ook jij kan dat, door in te stappen in zogenaamde maatschappelijk verantwoorde of duurzame fondsen. We geven je alvast 5 goede redenen om dat te doen!

Dé kans om jouw beleggingen af te stemmen op jouw normen en waarden

Al enkele jaren is er een groeiend bewustzijn bij de Belgen, die steeds meer belang hechten aan verschillende maatschappelijke kwesties zoals de opwarming van de aarde, het leefmilieu, genderdiversiteit en gelijkheid. Door te beleggen in duurzame fondsen, maak je mee het verschil: je investeert in bedrijven die elke dag een prioriteit maken van die kwesties.

Ondernemingen worden geselecteerd op basis van strenge criteria

Bij het selecteren van bedrijven gebruiken fondsbeheerders zogenaamde ‘ESG-criteria’. Die dienen als 'filter' bij de selectie van ondernemingen voor verschillende duurzame of thematische fondsen. DE ESG-aanpak is gebaseerd op 3 fundamentele pijlers.

  • Environmental (E) staat voor milieu en heeft betrekking op de manier waarop een onderneming haar milieu-impact beperkt.
  • Social (S) staat voor maatschappij en houdt rekening met zaken als arbeidsomstandigheden, toegang tot zorg en privacy. 
  • Governance (G) staat voor bestuur en gaat over deugdelijkheid in het dagelijks bestuur maar ook over het voorkomen van onethische praktijken als corruptie en fraude.

Naast deze criteria kunnen ook nog bijkomende vereisten worden gesteld, net als extra aandacht voor een of meerdere klemtonen. Bij de keuze van duurzame fondsen ben je dus vrij om je eigen accenten te leggen.

Een gediversifieerde portefeuille zorgt voor een potentieel hoger rendement

De basisregel in beleggen blijft diversificatie. Je portefeuille diversifiëren betekent dat je jouw beleggingen spreidt over verschillende sectoren, regio's en valuta's, maar ook over verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, vastgoed …). Simpel gezegd gaat het erom dat je niet al jouw eieren in dezelfde mand legt! Met deze strategie kan je alle kansen in jouw voordeel benutten en potentieel een hoger rendement behalen. Kiezen voor een of meerdere duurzame fondsen komt je beleggingsportefeuille dus ten goede. Let wel: beleggen houdt altijd een zeker risico in, of je nu belegt in klassieke of in duurzame fondsen. Daarom is het belangrijk om jouw profiel en jouw behoeften te bepalen voor je de stap zet.

Verantwoord beleggen helpt de wereld van morgen vorm te geven

Vroeg of laat worden ondernemingen die geen goede praktijken toepassen, afgestraft door de financiële markten. Alleen al daardoor neemt de belangstelling voor maatschappelijke en klimaatkwesties binnen ondernemingen elk jaar toe. Duurzame beleggingen bieden dus ongetwijfeld interessante perspectieven voor de toekomst! Tot slot: waarom zou je kiezen tussen een potentieel rendement en duurzame beleggingen als je beide kan combineren en zo een bijdrage kan leveren aan de maatschappij van morgen?

Duurzaam beleggen zit ook gewoon in de lift

De roep om een duurzamere wereld klinkt steeds harder. En daarmee stijgt ook de vraag naar duurzame oplossingen. Bedrijven die daarop inzetten, doen er hun voordeel mee. Gevestigde duurzame bedrijven verstevigen hun positie en nieuwe start-ups met innovatieve oplossingen kunnen vanuit het niets uitgroeien naar iets heel groots. En ook dergelijke bedrijven zijn vaak opgenomen in de duurzame fondsen.

Klaar om mee te bouwen aan de wereld van morgen? Contacteer ons om de mogelijkheden van nabij te verkennen in lijn met jouw persoonlijk beleggersprofiel.