Familiale verzekering

 

Het zal je maar overkomen dat je kind tijdens het voetballen het venster van je buur laat sneuvelen. Of je trouwe viervoeter rukt zich los en veroorzaakt een ongeval. Of je hebt met de kruiwagen een kras gemaakt op de wagen van de buurman. Dan komt uw familiale verzekering – ook ‘BA Privéleven’ genoemd – tussen. Deze verzekering is niet verplicht, maar wel heel erg nuttig. Zeker met kinderen is een ongeval snel gebeurd, en de financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn …

 

Burgerlijke aansprakelijkheid

De familiale verzekering dekt je burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke en materiële schade veroorzaakt aan derden.

Wat is gedekt in de familiale verzekering?

Feiten veroorzaakt door:

 • Gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen
 • Huisdieren
 • Kinderen die op kot zitten

Sommige verzekeringsmaatschappijen breiden de notie ‘verzekerde’ uit tot personen die:

 • Net verhuisd zijn
 • Bij je verblijven (bv. vrienden)
 • Je onderhoudt (bv. ouders in een rusthuis)

Ook kunnen we producten aanbieden met een ruimere dekking voor schade aan:

 • Vakantiehuizen
 • Lokalen die je hebt gehuurd om een familiefeest te organiseren
 • Voorwerpen die je huurt of leent
 • ...

 

Wat zegt de Wet in België over burgerrechtelijke aansprakelijkheid?

Wij vinden in het Burgerlijk Wetboek:

art. 1382

Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

art. 1383

Ieder is aansprakelijk, niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.

art. 1384

Men is aansprakelijk, niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad, maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan of van zaken die men onder zijn bewaring heeft.

 • De ouders zijn aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt door hun minderjarige kinderen.
 • De meesters en ambachtslieden, voor de schade door leerlingen en leerjongens, veroorzaakt gedurende de tijd dat deze onder hun toezicht staan. 
 • De hierboven geregelde aansprakelijkheid houdt op, indien de ouders, onderwijzers en ambachtlieden bewijzen dat zij de daad welke tot die aansprakelijkheid aanleiding geeft, niet hebben kunnen beletten.

art. 1385

De eigenaar van een dier of, terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, is aansprakelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was.

art. 1386

De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting ervan veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan een gebrek in de bouw.

art. 1386b

Wanneer aan een ander schade wordt veroorzaakt door een persoon die zich in staat van krankzinnigheid bevindt, of in een staat van   ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid die hem voor de controle van zijn daden ongeschikt maakt, kan de rechter hem veroordelen tot de gehele vergoeding of tot een gedeelte van de vergoeding waartoe hij zou zijn gehouden, indien hij de controle van zijn daden had. De rechter doet uitspraak naar billijkheid, rekening houdende met de omstandigheden en met de toestand van de partijen.)

Even de wet interpreteren.

Als we bovenstaande wet interpreteren, dan kunnen we volgende conclusies trekken:

 • Wie schade veroorzaakt, moet schadevergoeding betalen.
 • Je bent verplicht schadevergoeding te betalen voor schade die je kinderen of je huisdier hebben veroorzaakt aan derden.
 • Je kan ook schade veroorzaken, zonder dat je echt iets "gedaan" hebt. Zelfs door je vergetelheid of onvoorzichtigheid kan er schade ontstaan.
 • Je let op de kinderen van je zus. JIJ bent aansprakelijk voor de schade die die kinderen zouden veroorzaken aan derden.
 • Dat geldt ook voor de hond van je vriendin, die jij oppast terwijl je vriendin op vakantie is. Veroorzaakt die hond schade bij derden, dan ben jij daar verantwoordelijk voor, zelfs al zou de   hond uitgebroken zijn!

 

Ik heb geen kinderen en ik heb geen hond, dus ik heb geen familiale verzekering nodig?

Je doet er toch goed aan wel een familiale verzekering af te sluiten. Een familiale verzekering kan  immers voor veel meer situaties redding brengen. Enkele voorbeelden:

 • Wat ben je boos! Alles loopt fout vandaag! Even de frisse lucht op. Je pakt de fiets en rijdt de weg op. Maar je bent zo boos dat je zelfs vergeet uit te kijken. En net nu komt er een auto aangereden. De wet van Murphy.... de auto wijkt uit en knalt tegen een boom. Wie gaat de kosten betalen? Lees de wet nog eens...
 • Je bent te voet op weg in de plenzende regen. Plots duikt er een diepe plas voor je op. Uiteraard ga je daar niet in trappen. Je loopt er netjes omheen de rijbaan op. En ja, ook daar is weer een auto.... Hopelijk breng je het er heelhuids van af. Maar zelfs als dat het geval is, zal je de rekening voor de schade aan de wagen gepresenteerd krijgen...
 • Je bent op bezoek bij vrienden. De sfeer is feestelijk. In je enthousiaste bui struikel je over de gitaar van je vriend. Die gitaar was niet van de goedkoopste. Ze is onherstelbaar beschadigd...
 • Je hebt je hekwerk een flinke beurt gegeven met het spuitpistool. Het was natuurlijk niet de bedoeling de wagen van een familielid van je buur, die aan de overkant van de weg stond, mee te schilderen. Maar 't is wel gebeurd. De wagen staat vol verfstippen, die dezelfde kleur vertonen dan jouw hekwerk.
 • De postbode brengt je een aangetekende brief aan de deur. Het winter en bar koud. De stoep voor je deur is spekglad waardoor de postbode letterlijk zijn nek breekt. Jij hebt NIETS gedaan. Dus ook niets fout gedaan? Stel je in de plaats van de postbode. Lees de wet nog eens na...

 

Dus een familiale verzekering dekt zowat alle schade?

Dat is weer te sterk uitgedrukt. Een familiale verzekering is onontbeerlijk, maar toch zijn er situaties waarin jeverzekeraar zal weigeren schadevergoeding uit te keren aan de schadelijders. Een paar voorbeelden:

 • Je eigen kind heeft met de katapult je eigen ruit uit je eigen huis stukgeschoten. Sorry, de verzekering dekt schade die jij of je gezinsleden aan... DERDEN (anderen) veroorzaakt..
 • Het hoeft uiteraard niet gezegd, al doen we het hier toch, dat "opzettelijk" schade veroorzaken nooit zal gedekt zijn in een verzekeringscontract.
 • De schade die veroorzaakt wordt door een voertuig waarvoor een wettelijk verplichte verzekering dient afgesloten te worden, is uiteraard niet verzekerd in een familiale verzekering.
 • Je bent beroepsmatig haarkapper? De schade die je aan je cliënteel bezorgt, dien je te verzekeren door een specifieke BA-verzekering. De schade door je beroep wordt niet gedekt in de familiale...   "BA Privé Leven"

Een familiale verzekering dekt dus veel, maar niet alles.

 

Er is ook zoiets als de vrijstelling of franchise of eigen risico

Inderdaad. Voor wat de stoffelijke schade   betreft, zal je heel vaak de eerste 123,95 euro  (geïndexeerd! Basiscijfer   december 1983: 72,06)  uit eigen zak moeten betalen. Die vrijstelling is   in 2016 dus net geen 250 euro en zal met de index mee stijgen. 

Opgelet: de vrijstelling geldt niet voor lichamelijke schade.

Met een beetje geluk echter hoef jij geen vrijstelling te betalen. De verzekeringsmaatschappijen zijn  immers niet meer verplicht een eigen vrijstelling aan te rekenen. Er zijn dan ook al wel enkele verzekeringsmaatschappijen die een familiale verzekering aanrekenen ZONDER vrijstelling. Lieve verzekeringsmaatschappijen? Natuurlijk! In ruil voor die ruimere waarborg zal je daar dan wel iets voor moeten doen... Je zult alleszins een goede, trouwe klant moeten zijn en dat liefst met al je verzekeringspolissen. Of je moet bereid zijn dat iets meer aan premie te betalen.

 

Wat kost een familiale verzekering?

De kostprijs hangt vaak af van een meerdere factoren:

 • Ben je alleenstaande of heb je een partner en heb je kinderen.
 • Zijn jij en je partner 60-plusser en hebben jullie geen andere personen (vb kinderen) meer in huis? 

Neem met ons contact op voor meer informatie.

Rechtsbijstand

Na een hospitalisatie bent u het slachtoffer van een medische fout. U wilt uiteraard een schadevergoeding krijgen. In dit soort situaties is het van groot belang dat u kunt rekenen op specialisten om u te verdedigen zodat u in het gelijk gesteld wordt.

Wat is gedekt in de rechtsbijstandverzekering?

Concreet bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen:

 • Ondersteuning van specialisten om uw rechten te verdedigen en u te helpen een vergoeding te krijgen
 • Terugbetaling van de honoraria (advocaten, experts) en kosten van een eventuele rechtsvordering     

Maar sommige verzekeringsmaatschappijen bieden u bijzondere voorwaarden:

 • Vrije keuze van de advocaat
 • Financiële steun bij de verdwijning van een kind (weglopen, ontvoering)
 • ...

Neem met ons contact op voor meer informatie.

BA Leerkracht

Ook leraars kunnen in het kader van hun beroep een accidentele fout maken. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Omdat de fout gebeurde in kader van hun beroep zal de eventuele aangerichte schade niet kunnen vergoed worden door de familiale verzekering.

Hoewel leraars werknemers zijn en hun werkgever in feite burgerlijk aansprakelijk zou moeten gesteld worden als er iets fout loopt, doen leraars er toch goed aan om een ‘BA Leerkracht’ af te sluiten. Zeker in deze tijd gebeurt het steeds vaker dat leerkrachten persoonlijk worden aangesproken als er iets fout loopt. De leerkracht zal zich moeten verdedigen, soms zelfs voor de rechter.

Neem met ons contact op voor meer informatie.

BA Kinderopvang

Onthaalmoeders zijn mensen die – bezoldigd of niet- kinderen van anderen opvangen. Ook hier kan men spreken over een contract en zal de familiale veerzekering bij eventuele schade niet tussenkomen. Onthaalmoeders doen er dus goed aan om in hun familiale verzekering een ‘BA Kinderopvang’ af te sluiten.

Neem met ons contact op voor meer informatie.

BA Jacht

Mensen die jagen zijn wettelijk verplicht om een verzekering ‘BA Jacht’ af te sluiten. Ook deze waarborg kan toegevoegd worden aan uw familiale verzekering.

Neem met ons contact op voor meer informatie.

BA Paard

Huisdieren zijn zondermeer verzekerd in elke familiale verzekeringspolis. Een pony kan je dan nog wel als huisdier omschrijven, een paard zeker niet.

Voor paarden en hun gespannen moet dus een bijkomende verzekering afgesloten worden. Meestal kan dat als een uitbreiding in jouw familiale verzekeringspolis.

Neem met ons contact op voor meer informatie.

Huispersoneel

Op het moment dat je beroep doet op huispersoneel zoals een poetsvrouw, babysit, maar ook helpers in geval van verhuis en klusjes treed jij op als werkgever en ben jij aansprakelijk voor arbeidsongevallen.

Het is bij wet verplicht je personeel te laten verzekeren. Daarom is deze polis geschikt voor tewerkstelling van derden in uw huiselijke sfeer.

Neem met ons contact op voor meer informatie.

Verzekering voor tijdelijke activiteiten

Wanneer u een evenement organiseert, bent u aansprakelijk voor de mogelijke ongevallen die zich kunnen voordoen. Om u in te dekken tegen de financiële gevolgen van zo’n ongeval, kan u best een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Evenementen afsluiten.
Of u het evenement organiseert in de hoedanigheid van een vzw, een feitelijke vereniging of zelfs als particulier, het is altijd aan te raden deze verzekering af te sluiten. Een evenementenverzekering is vergelijkbaar met de familiale verzekering voor uw gezin MAAR dekt de vereniging, de medewerkers (ook wanneer ze vrijwillig meewerken) en de leden wanneer er een fout gebeurt die schade berokkent aan anderen in het kader van de verzekerde activiteiten.

 

Een evenement kan van alles betekenen:

 • culturele activiteiten
 • tentoonstellingen
 • sportevenementen
 • markten
 • kermissen
 • congressen
 • concerten
 • workshops
 • buurtfeesten

 Belangrijk is dat het evenement een tijdelijk karakter heeft en voor het publiek toegankelijk is.

 

Wat wordt er precies gedekt?

 • schade veroorzaakt tijdens het evenement zelf
 • schade tijdens het voorbereiden & opruimen van het evenement: bijvoorbeeld: bij het afbreken van het podium na een concert valt één van de vrijwillige stagehands en breekt zijn pols

Voorbeelden

 • bij een festival stort een deel van de tent in en een aantal mensen moet gewond afgevoerd worden (denk maar aan Pukkelpop een aantal jaren geleden)
 • de plaatselijke jeugdhuis organiseert een fuif en een vrijwillige barman laat een vat vallen, die tegen een geparkeerde wagen rolt en een deuk maakt in de deur
 • als sportclub houdt u een voetbaltoernooi en een enthousiaste voetballer knalt de bal recht in het gezicht van één van de toeschouwers, die er een gebroken neus aan overhoudt

Wij kunnen met jou de periode bepalen voor wanneer u de verzekering moet laten lopen en om te definiëren over welke activiteiten het precies gaat.