Overlijden en invaliditeit

 

Uw gezin is uw meest waardevolle bezit. Daarom wilt u hun financiële toekomst veiligstellen als u onverwacht zou overlijden of arbeidsongeschikt worden. Want het verlies van een inkomen kan rampzalige gevolgen hebben in een gezin: hoe alleen instaan voor de terugbetaling van een krediet, de uitvaartkosten betalen, of de studies van de kinderen financieren? Hieronder ontdekt u de verschillende formules die wij aanbieden. Aarzel niet om contact op te nemen voor meer gepersonaliseerd advies.

Overlijdensverzekeringen

Tijdelijke verzekering met vast kapitaal

Deze verzekering beantwoordt aan verschillende behoeften, bijvoorbeeld:

  • Ze behoedt u voor geldproblemen of een sterke daling van uw levensstandaard.
  • U bent zeker dat uw kinderen over de financiële middelen beschikken om hun studies af te maken.
  • Ze dekt de successierechten.
  • Enz.

Met deze formule bepaalt u als verzekerde

  • De duur van de dekking,
  • Het bedrag van het verzekerde kapitaal, dat vast is gedurende de hele looptijd van het contract.

Schuldsaldoverzekering

U sloot zopas een hypothecaire lening af om een huis of appartement te kopen? Maar wat als u vroegtijdig zou overlijden? Hoe zullen uw erfgenamen de lening terugbetalen? Een schuldsaldoverzekering wordt afgesloten als dekking van een hypothecaire lening. Als u zou overlijden nog vóór u uw lening volledig hebt terugbetaald, betaalt de verzekeraar het verzekerde kapitaal terug.

Met deze formule bepaalt u als verzekerde

  • De (beperkte) duur van de dekking,
  • Het bedrag van het verzekerde kapitaal, dat afneemt in de loop van het contract.

Levenslange verzekering

Met deze verzekering stelt u de financiële toekomst van uw naasten veilig, ongeacht het ogenblik van uw overlijden.

U bepaalt het bedrag van het verzekerde kapitaal, dat vast is gedurende de hele looptijd van het contract.

Deze verzekering kan onder meer gebruikt worden voor het financieren van

  • Begrafeniskosten
  • Successierechten
Aanvullende invaliditeitsverzekering

In geval van arbeidsongeschiktheid als bediende of als arbeider ten gevolge van ziekte of een ongeval in uw privé-leven daalt uw inkomen drastisch.
Uw ziekteverzekering plafonneert immers uw uitkering tot maximaal 60% van uw vorig loon om nog maar te zwijgen van de extra legale voordelen zoals firmawagen, laptop, maaltijdcheques, gsm, …waarop u niet langer aanspraak kan maken.
De vaste kosten blijven gelijk of nemen zelfs toe naarmate de tijd verstrekt. Veel mensen in soortgelijke situatie komen dan ook al snel in financiële problemen.

Neem niet langer onnodige risico’s en contacteer ons voor meer info.

 

Home Care

Zorgen voor morgen. We weten allemaal dat het wettelijk pensioen niet langer volstaat om de zorgkosten te betalen. Eens de 65 jaar gepasseerd wordt 1 persoon op 2 zorgbehoevend.
Helaas kan 50% de zorgkosten niet betalen… De verzekering Home Care beantwoordt op al uw vragen.

Uitvaartverzekering

Eén ding staat vast: Wij gaan allemaal dood. Voor uw nabestaanden breekt een periode van verdriet en rouw aan. U kunt hen in deze periode de mogelijkheid geven om in alle rust afscheid te nemen zonder vervelende financiële piekermomenten. Maar een uitvaartverzekering gaat nog verder. Indien gewenst wordt uw wilsbeschikking vastgelegd zodat alles verloopt zoals u dat zou willen. Daarnaast helpt een consulent uw nabestaanden om allerlei praktische en administratieve zaken af te handelen zodat uw familie in alle rust haar verlies kan verwerken.


Wij begeleiden u graag bij het opstellen van deze verzekering waarna u zich verder geen zorgen hoeft te maken wat er gebeurt wanneer uw tijd van gaan, is gekomen.