Brand

 

Uw woning is ongetwijfeld uw grootste investering. Ze correct verzekeren is dus zeker geen overbodige luxe. Zoals u kunt lezen op deze pagina, bestaan er heel wat dekkingen die onder meer bijstand en rechtsbijstand omvatten.

Mijn woning en inboedel verzekeren

De brandverzekering – ook woningverzekering genoemd – vergoedt de materiële schade veroorzaakt aan uw goed en/of aan de inhoud ervan. In tegenstelling tot wat de naam lijkt aan te geven, beperkt ze zich niet tot schade veroorzaakt door brand.

Wat is gedekt door de brandverzekering?

De volgende dekkingen gelden voor alle brandverzekeringen bestemd voor woningen:

 • Brand
 • Explosie en implosie
 • Bliksem
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Botsen door een dier of eender welk transportmiddel
 • Hagel
 • Storm
 • Sneeuw- of ijsdruk op daken
 • Natuurrampen

De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden ook de kosten die verbonden zijn aan dit type van schadegevallen:

 • Huisvestingskosten
 • Expertisekosten
 • Enz.

Sommige brandverzekeringen dekken daarbovenop ook wereldwijd uw huurdersaansprakelijkheid, meer bepaald wanneer je iets huurt, zoals

 • een vakantieverblijf
 • een feestzaal
 • een studentenkot

Hebt u een zwembad of een prachtige tuin? Wilt u uw woning beschermen tijdens bouw- of renovatiewerken? Sommige verzekeraars bieden hiervoor specifieke oplossingen.

Is het afsluiten van een brandverzekering verplicht?

De Belgische wet verplicht niemand tot het afsluiten van een brandverzekering.
Toch kan er een verplichting ontstaan. Niet door de wet, maar door de bank waar je een woonkrediet afsloot. De periode dat je schulden hebt aan de bank, wenst zij ten alle tijden haar centen terug te ontvangen. Ook in het geval je woning zou afbranden.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie!

Bijstandsverzekering

Bij een schadegeval moeten de slachtoffers allerlei dringende situaties oplossen: wie zal op mijn kinderen passen? Wie zal zorgen voor mijn repatriëring als ik me in het buitenland bevind? Tal van vragen waarop bepaalde verzekeraars een antwoord kunnen bieden.

Wat is gedekt in de bijstandsverzekering?

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden het volgende aan:

 • Tussenkomst van een slotenmaker bij problemen met uw sleutels of slot
 • Oppas voor uw kinderen en huisdieren
 • Voorschot voor de eerste kosten
 • Vergoeding van de repatriëring naar België als u zich in het buitenland bevindt op het ogenblik van de feiten
 • Redding en bewaring van de verzekerde goederen
 • Enz.
Rechtsbijstand

Er zijn werken aan de gang in uw straat en deze veroorzaken enkele barsten in uw ramen. De brandverzekering vergoedt dit soort schade niet maar u wilt uiteraard wel een schadevergoeding krijgen. In dit soort situaties is het van groot belang dat u kunt rekenen op specialisten om uw belangen te verdedigen en dat er gezorgd wordt dat de schade hersteld wordt door, bijvoorbeeld, het gemeentebestuur verantwoordelijk voor de werken.

Wat is gedekt in de rechtsbijstandsverzekering?

Concreet bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen:

 • Ondersteuning van specialisten om uw rechten te verdedigen en u te helpen om een vergoeding te krijgen
 • Terugbetaling van de honoraria (advocaten, experten) en de kosten van een eventuele rechtsvordering
Waarop moet ik letten bij het afsluiten van een brandverzekering?

De Evenredigheidsregel

De alom verafschuwde “evenredigheidsregel”:
Vaak wordt een moeilijk begrip heel duidelijk aan de hand van een eenvoudig voorbeeld:

 • René heeft een nieuwe woning gebouwd. Het kostte hem 300.000 euro om zijn droomhuis te realiseren, maar hij sloot een brandverzekering af, die slechts een nieuwwaarde (ook herbouwwaarde genoemd) van 150.000 euro dekte.
  Na enkele maanden brandt de keuken uit met een schade van 20.000 euro tot gevolg. René ontvangt een schadevergoeding van zijn brandverzekeraar ten bedrage van 10.000 euro. De rest zal René uit zijn eigen zakken moeten betalen. René liet zijn woning voor slechts 50% van de nieuwwaarde verzekeren. Dus ook bij schade wordt er slechts 50% uitgekeerd.
 • Elke kan een huisje op de kop tikken voor een zacht prijsje van 200.000 euro en ze sluit vervolgens een brandverzekering af voor een nieuwwaarde van 200.000 euro. Helaas krijgt Elke te maken met een lek in de waterleiding waardoor de hele woonkamer onder water werd gezet. De schade bedraagt 5.000 euro. Toch krijgt ze slechts 3.750 euro schadevergoeding uitgekeerd van haar verzekeraar. Elke heeft immers de kostprijs van haar woning laten verzekeren en niet de nieuwwaarde of herbouwwaarde.

Aan de hand van deze voorbeelden is het duidelijk wat de evenredigheidsregel betekent. Het is de verhouding tussen het bedrag dat verzekerd is en het bedrag dat verzekerd had moeten zijn. Je wil in geen enkel geval hiermee te maken krijgen. Lees daarom verder naar het ‘evaluatierooster’.

 

Het evaluatierooster

Elke verzekeringsmaatschappij wordt door de wetgever verplicht om een stelstel aan te bieden waardoor het toepassen van de evenredigheidsregel wordt uitgesloten. Dit stelsel noemen we gemakshalve evaluatierooster.

Het evaluatierooster is een vrij simpele vragenlijst die wij samen met jou invullen. Als het evaluatierooster correct ingevuld dan zullen heel wat verzekeringsmaatschappijen je zelfs een hogere schadevergoeding uitkeren dan het verzekerde bedrag als zou blijken dat het resultaat van het evaluatierooster te laag uitviel. Je ben dan echt voor de nieuwwaarde of herbouwwaarde verzekerd!

 

De franchise

Voor elk schadegeval kan er een eigen risico aangerekend worden. We noemen dit de vrijstelling of franchise. De geïndexeerde vrijstelling bedraagt in 2016 bijna 250 euro.

De verzekeringsmaatschappijen zijn echter niet meer verplicht om een vrijstelling in te bouwen. Er zijn verzekeringsmaatschappijen die het aandurven om een verzekering aan te bieden zonder vrijstelling, of te werken met een systeem van ‘jokers’, of een “Engelse” vrijstelling, wat betekent dat er geen vrijstelling wordt gehanteerd op voorwaarde dat de schade groter is dan een bepaald bedrag.

Hoeveel kost een goede brandverzekering?

Het is duidelijk dat voor de keuze van een brandverzekering niet alleen mag uitgegaan worden van de kostprijs. Toch blijft de kostprijs een belangrijke factor. Immers, vergelijkingen tussen maatschappijen onderling doen ons constateren dat kwaliteit en prijs dan wel hand in hand gaan, maar dat er ook goede verzekeringspolissen bestaan aan een redelijke prijs!

Wil je een exact tarief voor je woning of appartement? Aarzel niet om met ons contact op te nemen.

ABR-verzekering

Er wordt onmiddellijk aan de brandverzekering gedacht wanneer er schade veroorzaakt wordt door je huis. Terecht, want de brandverzekeraar komt in de meeste gevallen zonder problemen tussen. Tenzij uw huis een bouwwerf is, want dan schrijven heel wat kleine lettertjes in de brandverzekering waarvoor u niet gedekt bent.
DE ABR-polis is in het leven geroepen om dit risico weg te nemen zodat u zich ook tijdens de bouwwerken geen zorgen moet maken.

Schuldsaldoverzerkering

Om uw nabestaanden niet te belasten met uw openstaande schulden na uw overlijden, voorziet u een schuldsaldoverzekering.
Bovendien wordt deze waarborg door de meeste hypotheekverstrekkers vastgelegd als een contractuele vereiste.

Een uitgebreide uitleg over dit item kunt u terugvinden in de rubriek Gezin 'Overlijden en invaliditeit'.