Auto

 

Elke dag nemen miljoenen Belgen de auto om naar het werk te gaan of de kinderen naar school te brengen … Op een wegennet dat al overvol zit! In België rijden meer dan 5,5 miljoen wagens. En dan houden we nog geen rekening met bromfietsen, autobussen, vrachtwagens, enz. Een volledige dekking nemen is dus geen luxe meer, maar een echte noodzaak. U ontdekt het als u deze pagina leest, een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid volstaat niet langer om goed beschermd te zijn …

Burgerlijke aansprakelijkheid

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid – ook BA genoemd – is verplicht voor iedereen die zich op de openbare weg begeeft met een gemotoriseerd voertuig (auto, motor, mobilhome enz.). Dankzij deze verzekering zijn de verwondingen van uw passagiers gedekt, net als de schade die u veroorzaakt aan andere weggebruikers. Opgelet: de BA vergoedt niet de verwondingen van de bestuurder. 

Wat is gedekt in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid?

De wet verplicht u om uw burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen te verzekeren. Bijgevolg is het basisprincipe bij elke maatschappij hetzelfde: uw aansprakelijkheid is verzekerd voor schade veroorzaakt aan een derde.

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden echter ook gratis of voor een voordelige prijs andere dekkingen aan:

 • Bijstand bij een ongeval
 • Een verzekering voor de bestuurder
 • Dekking in het buitenland
 • Voordelen voor goede bestuurders (bonus-malus -2 voor het leven, ongeval van meer dan 5 jaar geleden wordt niet in aanmerking genomen, enz.)

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

Mijn voertuig verzekeren

Een omniumverzekering dekt uw voertuig tegen materiële schade. Meestal hebt u de keuze tussen twee formules:

 • De ‘kleine’ omnium
 • De ‘grote’ omnium

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden u gratis of voor een voordelige prijs de volgende voordelen:

 • Geen premiestijging na een ongeval
 • Voordelige berekening van de afschrijving
 • Vaste of flexibele vrijstelling
 • Een vervangwagen bij diefstal of ongeval
 • Dekking van de vervoerde voorwerpen
 • Dekking van de winterbanden

Hebt u een tweedehandswagen en wilt u deze omnium verzekeren? Wist u dat sommige verzekeringsmaatschappijen oplossingen hebben uitgewerkt specifiek voor tweedehandswagens? Aarzel niet om ons te contacteren als u hierover meer informatie wenst.

Wat is gedekt in de ‘kleine’ omnium?

Gewoonlijk beschermt een ‘kleine’ omnium u in de volgende gevallen:

 • Brand
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren
 • Diefstal
 • Overstroming, hagel, storm

Wat is gedekt in de ‘grote’ omnium?

Bovenop de waarborgen van de ‘kleine’ omnium, verzekert de ‘grote’ omnium u bij:

 • Schade die u veroorzaakt aan uw voertuig
 • Schade die derden veroorzaken aan uw voertuig

 

Er zijn enorm veel verschillende formules op de markt, teveel om allemaal op te sommen. Er zijn een aantal zeer belangrijke factoren die vergeleken moeten worden:

 • Eigen risico
  In de volksmond ook wel ‘vrijstelling’ of ‘franchise’ genoemd. Als je slachtoffer wordt van een schadegeval dan zal een welbepaald bedrag uit eigen zak moeten betaald worden.
  Op de verzekeringsmarkt vinden we ‘vaste’ vrijstelling terug van bijvoorbeeld 500 euro.
  Maar ook ‘Engelse’ vrijstellingen duiken op. Bijvoorbeeld een Engelse vrijstelling van 750 euro. Als de totale schade groter is dan 750 euro dan wordt de vrijstelling herleid tot 0 euro.
  Combinaties zoals de ‘Flexi vrijstelling’ waarbij geen vrijstelling van toepassing is wanneer de tegenpartij gekend is.
  Vergelijken is dus de boodschap.

 • Afschrijving
  Welk bedrag zal je vergoed worden wanneer je wagen totaal verloren is? Dit bedrag hangt af van de gekozen afschrijvingsformule.:
  • Werkelijke waarde: De expert zal bepalen hoeveel je wagen waard was voor het ongeval.
  • Aangenomen waarde: Afhankelijk van de ouderdom van de wagen, wordt een bepaald percentage van de verzekerde waarde afgehouden.

 • Allarminstallatie
  Soms eisen verzekeringsmaatschappijen dat de verzekerde wagen uitgerust moet zijn met een erkend alarmsysteem. Bevraag je dus welke eisen er gesteld worden door de betreffende verzekeraar.

 • Cataloguswaarde of factuurwaarde
  De verzekeringspremie wordt berekend op de catalogusnieuwwaarde of de factuurwaarde. Het spreekt voor zich dat er een groot verschil is tussen beide waardes. Ofwel wordt de nieuwwaarde van het voertuig verzekerd exclusief kortingen ofwel wordt de betaalde prijs opgenomen als verzekerde waarde. Opgelet, niet alleen het verschil in premie, maar ook in schadevergoeding naar aanleiding van een totaal verlies zal grote proporties aannemen.

 • Service tijdens de herstelling
  De meeste verzekeringsmaatschappijen voorzien een vervangwagen gedurende de duur van de herstelling op voorwaarde dat je de wagen laat herstellen bij een door hen erkende hersteller.
  Niets zo gemakkelijk wanneer de factuur rechtstreeks betaald wordt aan de hersteller zodat je het bedrag niet moet voorschieten.
De bestuurder verzekeren

Veel mensen denken ten onrechte dat de BA volstaat om de verwondingen van de bestuurder te dekken. Dat is niet zo! Bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde, moet u zelf de medische kosten dragen.
En een ziekenhuisrekening kan torenhoog oplopen...

Wat is gedekt in de bestuurdersverzekering?

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u het volgende:

 • Terugbetaling van de medische kosten en ziekenhuiskosten
 • Dekking bij invaliditeit
 • Vergoeding bij overlijden

Bepaalde verzekeraars bieden echter ruimere vergoedingen en dekkingen:

 • Vergoeding van alle medische kosten
 • Terugbetaling van de materiële en morele schade ten gevolge van invaliditeit
 • Vergoeding aan de rechthebbenden in geval van overlijden van de bestuurder

Aarzel niet om ons te contacteren als u hierover meer informatie wenst.

Bijstandsverzekering

Wat gebeurt er als u een technisch probleem hebt met uw wagen, in België of in het buitenland? Zonder bijstandsverzekering moet u zelf de herstelling betalen en de bijbehorende kosten (slepen, begeleiding van personen, enz.) dragen.

Wat is gedekt in de bijstandsverzekering?

De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden:

Technische bijstand

  • Slepen
  • Herstelling
  • Vervangwagen
  • Terbeschikkingstelling van wisselstukken

Bijstand aan personen

  • Repatriëringskosten
  • Huisvestingskosten

Medische bijstand

  • Hospitalisatiekosten
  • Medische kosten

Deze dekkingen zijn geldig in België en/of in het buitenland, naargelang de formule en de verzekeringsmaatschappij.

U kunt steeds bij ons terecht als u meer informatie wenst.

Rechtsbijstand

Betwist de verzekeraar van de tegenpartij het bedrag van de vergoeding na een verkeersongeval? Of weigert de maatschappij de uitbetaling terwijl u in uw recht bent? Dan is het van groot belang dat u kunt rekenen op specialisten om u te verdedigen zodat u in het gelijk gesteld wordt.

Wat is gedekt in de rechtsbijstandsverzekering?

Concreet bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen het volgende:

 • Support van specialisten om uw rechten te verdedigen en u te helpen om een vergoeding te krijgen.
 • Vergoeding van de honoraria (advocaten, experten) en kosten van een eventuele rechtsvordering.

 

Heb ik de vrije keuze van advocaat?

Laat dit voor eens en voor altijd duidelijk zijn: elke verzekeringsmaatschappij die in België rechtsbijstandpolissen aanbiedt, is wettelijk verplicht zijn cliënten de vrije keuze van advocaat toe te staan, zodra er een advocaat moet bij gehaald worden.

Natuurlijk wordt niet zondermeer overgegaan tot een zogenaamde procedure voor een rechtbank.  De rechtsbijstandverzekeraar heeft het recht om, zeker in de minnelijke fase, zelf te onderhandelen met alle betrokken partijen. Maar als het dan toch tot een ernstig geschil komt, dan is het de klant die kiest welke advocaat hem zal bijstaan!

 

De objectiviteitsclausule

Een moeilijk woord dat beter begrepen zal worden aan de hand van een voorbeeld:
René wordt slachtoffer van een verkeersongeval waarbij zijn mooie, nieuwe wagen ernstig beschadigd wordt. René vindt het overduidelijk dat de tegenpartij hiervoor aansprakelijk is, maar de rechtsbijstandsverzekeraar denkt daar anders over. Men is van mening dat René volledig aansprakelijk is voor het ongeval waardoor René zelf zal opdraaien voor de kosten aan zijn wagen.
René heeft in voornoemde situatie het recht om, op eigen houtje naar een door hemzelf gekozen advocaat te stappen. Deze advocaat zal het dossier bestuderen en een oordeel vellen. Als de advocaat oordeelt dat René een beter resultaat kan halen dan het voorziene resultaat van de rechtsbijstandsverzekeraar dan zal de rechtsbijstandsverzekeraar verplicht zijn om de kosten van deze advocaat te dragen, tot en met een eventuele procedure voor de rechtbank. Zelfs al zou de advocaat geen goed resultaat halen voor de rechtbank, dan nog is de rechtsbijstandsverzekeraar wettelijk verplicht die erelonen van die advocaat toch te betalen.

 

Welke rechtsbijstandsverzekering moet ik kiezen?

Er zijn grote verschillen bij rechtsbijstandsverzekeringen, zoals:

 • Tot welk bedrag zal de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten dragen?
  Tot 1.250 euro, 2.500 euro, 10.000 euro, …
 • Ben ik ook verzekerd voor rechtsbijstand als ik een andere wagen bestuur? Of als passagier, voetganger, fietser?
 • Als ik een pintje teveel op heb, trekt de rechtsbijstandsverzekeraar zich dan terug?
 • Als de tegenpartij aansprakelijk gesteld wordt, maar blijkt dat hij geen cent heeft, krijg ik dan het geld van de rechtsbijstandsverzekeraar? Krijg ik alles vergoed of is er een plafond?
 • Moet ik voor mijn wagen, mijn motorfiets, de wagen van mijn vrouw elk een apart contract afsluiten of kan ik één polis afsluiten voor al mijn voertuigen?

Het is dus niet zo eenvoudig om de juiste rechtsbijstandspolis te kiezen. Wij helpen je hiermee graag verder.

 

Pa of ma neemt wel een verzekering op zijn/haar naam voor zoon- of dochterlief

Je ziet het al gebeuren: zoon- of dochterlief worden 18 en als verjaardagsgeschenk krijgt hij of zij een tweedehands wagen. Deze wagen zal ook verzekerd moeten worden.

Intussen weet iedereen dat een autoverzekering voor jonge bestuurders meestal heel duur is. Dus wordt de verleiding bijzonder groot om een verzekering af te sluiten ‘op naam van pa of ma’…

Ons advies: NIET DOEN!
Als je artikel 6 van de wet op de landsverzekeringen leest dan zal je begrijpen waarom je dit nooit mag doen. Na een ernstig schadegeval waarbij je aansprakelijk gesteld wordt en waarbij de wagen werd bestuurd door zoon of dochter, zal je verzekeraar controleren wie in feite regelmatig de wagen bestuurde. Als het kan bewezen worden en jij kan niet bewijzen dat je verzekeringsmaatschappij schriftelijk hebt meegedeeld doen zoon of dochter regelmatig met de auto rijdt dan is het risico bijzonder groot dat je verzekeraar zich zal beroepen op het bewuste artikel 6. Het komt erop neer dat ma, pa, zoon, dochter zullen opdraaien voor de kosten die de verzekeringsmaatschappij heeft gehad om de tegenpartij te vergoeden.

Heel wat mensen denken nog steeds onterecht dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. Onze ervaring is heel anders. Elk jaar weer leren we mensen kennen die ons verhaal niet ernstig namen. Ze zochten andere kanalen en verzekerden hun kind toch op naam van pa of ma. Na een ongeval oefende de verzekeringsmaatschappij in kwestie verhaal uit. Elk jaar gebeuren zulke financiële drama’s. Dit risico lopen is te gek..
Wij verzekeren zoon of dochter zoals het hoort! Hiervoor gaan we steeds op zoek naar een betaalbare premie. Sommige verzekeringsmaatschappijen zijn bereid om de premie voor de autoverzekering van zoon of dochter naar beneden aan te passen. Voorwaarde is dan uiteraard dat de ouders al jaren verzekerd zijn zonder (al teveel) schadegevallen.