Aansprakelijkheid

 

Ondernemen is risico’s nemen. Ook al hebt u de beste bedoelingen, toch is het mogelijk dat uw aansprakelijkheid in bepaalde omstandigheden in vraag gesteld wordt. Daarom is het belangrijk om vooraf bij een aantal risico’s stil te staan en deze zorgvuldig af te dekken met verzekeringsoplossingen op maat. 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder of zaakvoerder van een onderneming kunnen bepaalde nalatigheden of fouten u duur te staan komen. Zelfs uw privévermogen is dan niet veilig. Met een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering schermt u uw privévermogen volledig af. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder voor fouten die u begaan zou hebben tijdens de uitoefening van uw mandaat. Belangrijk bij deze polis: alles is verzekerd, behalve hetgene wat expliciet uitgesloten is in de algemene voorwaarden.

Enkele belangrijke bijkomende troeven:

 • U bepaalt zelf mee de hoogte van het verzekerde kapitaal.
 • Ook kosten voor erelonen van raadgevers, advocaten en experts, en gerechtskosten zijn gedekt.
 • Een eenvoudige vragenlijst volstaat om de polis aan te vragen.

 

BA Ondernemingen

Wat is een B.A. Uitbating?

De familiale verzekering dekt de schade die je hebt veroorzaakt aan derden, tenminste als die schade veroorzaakt werd in kader van je privé-leven of in een buiten contractueel kader. De familiale verzekering dekt dus niet de schade die je als ondernemer of als zelfstandige hebt veroorzaakt aan derden in kader van je beroepsbezigheid. Hiervoor sluit je een “BA Uitbating” af.

 

Is deze verzekering wel nodig?

Als we zeker konden zijn dat we nooit accidentele fouten zouden maken, dan was geen vezekering meer nodig. De realiteit is anders. Enkele voorbeelden:

 • Bij het boren in de vloer voor het plaatsen van een nieuwe elektriciteitsleiding boor je door de vloerverwarming
 • Bij het aansluiten van een nieuwe kraan vergat je de dichting. De watertoevoer wordt terug voorzien en voor je het goed beseft is het behangpapier doorweekt
 • Een klant kom dagen nadat hij bij jou lekkere pasta gegeten heeft, melden dat hij heel ziek geweest is. Hij beweert dat je pasta niet meer deugde

 

Burgerlijke aansprakelijkheid Ondernemingen bestaat uit 3 waarborgen, die elk apart of samen kunnen afgesloten worden.

 • BA Uitbating: dit dekt de schade aan derden veroorzaakt door uzelf, uw werknemers, uw bedrijfsgebouw en materieel tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit. Voorbeeld: een klant schuift uit op de pas geboende vloer in uw zaak.
 • BA Toevertrouwd Voorwerp: u beschadigt een voorwerp dat u toevertrouwd werd voor een herstelling. Voorbeeld: u bent hersteller van pc’s en laat een laptop van een klant uit uw handen vallen.
 • BA Na Levering: schade die veroorzaakt werd door uw producten na de levering of door uw werk nadat het uitgevoerd is. Voorbeeld: u installeert een wasmachine en een droogkast, maar begaat een fout. Twee dagen later ontstaat er waterschade bij de klant.

De polis biedt doorgaans wereldwijd dekking, al is het mogelijk dat u voor activiteiten in de Verenigde Staten en Canada een aparte dekking moet aanvragen.

Opgelet! Een BA Ondernemingen vergoedt de schade die u aan uw eigen bedrijf veroorzaakt niet. Ook beroepsfouten, zoals een foutieve diagnose door een arts, zijn niet verzekerd. Hiervoor moet u een polis BA Beroepsaansprakelijkheid onderschrijven.

BA Beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt contractuele schade die veroorzaakt wordt aan derden door fouten in de uitoefening van het beroep zelf. Een aantal specifieke beroepen hebben er alle belang bij om zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Denk aan beoefenaars van medische en paramedische beroepen (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten), notarissen, advocaten, reisagenten, boekhouders, verzekeringsmakelaars …

Enkele voorbeelden:

 • Een foutieve medische ingreep door een chirurg zorgt ervoor dat een patiënt verlamd raakt.
 • Een boekhouder dient de jaarrekening van een klant te laat in, waardoor die een boete krijgt.
Objectieve Aansprakelijkheid voor Brand en Ontploffing

Wat is een verzekering objectieve aansprakelijkheid?

Dit is een verplichte verzekering voor sommige types inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn.

De objectieve aansprakelijkheid houd in dat het slachtoffer schade ondervindt, veroorzaakt door  brand of ontploffing van een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, de uitbater van deze inrichting verantwoordelijk kan stellen en schadevergoeding kan vragen voor de geleden lichamelijke en materiële schade, en dit zelfs wanneer de uitbater geen fout begaan heeft.

 

Wie moet een verzekering objectieve aansprakelijkheid afsluiten?

Het gaat om een hele reeks activiteiten:

 • hotels met minimum kamers voor minimum  10 gasten
 • pretparken
 • kleinhandelszaken met verkoop- en opslagruimte van minimum 1000m²
 • restaurants & cafés met meer dan 50m² oppervlakte toegankelijk voor het publiek
 • kantoorgebouwen met < 500m² toegankelijk voor het publiek
 • ziekenhuizen
 • discotheken
 • schoolinstellingen

Het koninklijk besluit van 28 februari 1991 somt de instellingen op waarvoor de uitbaters objectief aansprakelijk zijn en die een verzekering moeten sluiten.

 

Wat zijn de verzekerde bedragen?

De wet voorziet 15 miljoen euro voor de lichamelijke schade en tot 750.000 euro voor de materiële schade. Deze beperking is van toepassing per schadegeval, onafhankelijk van het aantal slachtoffers.

Rechtsbijstand Uitbating

Soms moet u zich strafrechtelijk verdedigen of wilt u verhaal uitoefenen tegen derden.

Voorbeeld: een derde beschadigt één van uw toestellen die u nodig hebt voor uw werk.

In dat geval kunt u terugvallen op een rechtsbijstandswaarborg.

 • Deze zorgt ervoor dat u uw schade kunt recupereren bij de derde.
 • U bent zeker van een professionele verdediging van uw belangen en
 • U kunt rekenen op een vergoeding voor de kosten en erelonen van advocaten, experts …

U kunt deze dekking onderschrijven in uw polis BA Ondernemingen.